سرگرمی

پ نه پ – 13 (طنز)

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار بچه ۲۴ ساعت نیست به دنیا اومده ، برگشته بهم میگه نمیتونه راه بره ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ فقط میتونه پشتک بزنه ! * * * * * * * * * * * * * خاور اومده داریم اثاث خونه رو بار مرور بیشتر

توسط سارا، قبل
سرگرمی

پ نه پ – 12 (طنز)

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار         *رفتم عابربانک، یارو داره جون میکنه با دستگاه کلنجار میره بعد ده دقیقه برمی گرده میگه شما هم کار داری؟ پ ن پ پیک موتوری ام وایسادم نامه اداری تونو تایپ کنین ببرم.   *رفیقم اسم خانومم رو توی شناسنامه مرور بیشتر

توسط سارا، قبل
سرگرمی

پ نه پ و کوفت درد زهر مار

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار   سوار تاکسی شدم میگه مستقیم میری ؟ میگم : پ نه پ … میگه پ نه پ و کوفت این قرتی بازیا مال اینترنته οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο   دوستام اومده بودن خونمون نشته بودیم دور سیستم تو فیس میچرخیدیم که اومریم تو این پیج یکی مرور بیشتر

توسط سارا، قبل
سرگرمی

پ نه پ – 11 (طنز)

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار       *به دوستم میگم: نمره ها رو زدنا. میگه: با شماره دانشجویی؟ میگم: پ ن پ با شماره کفش. اونایی هم که دمپایی داشتن رو هم مردود کرده…   *دیشب تو خیابون میرفتم داشتم با فندکم بازی می کردم، پلیس رد شده مرور بیشتر

توسط سارا، قبل
سرگرمی

پ نـه پ به سبک سر شماری

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار       تصور کنین. طبقه پنجم یک برج ۱۵ طبقه. مامور سرشماری: منزل شما به آب لوله کشی مجهز هست؟ من: «پ نه پ»، چاه داریم توی زیرزمین با دلو آب میکشیم میاریم بالا. مامور سرشماری: این که توی قسمت فرزند نوشتین دخترتونه؟ مرور بیشتر

توسط سارا، قبل
سرگرمی

پ نه پ – 10 (طنز)

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار       لپ تاپم رو بردم نمايندگيش، مي گم ضربه خورده کار نمي کنه، يارو ميگه ضربه فيزيکي؟!! پـَـــ نــه پـَـــ ، يکم بي محلي کردم، ضربه روحـــي خورده   ———————————————–   دوستم ميپرسه تو هم مثل من به طبيعت و دريا و مرور بیشتر

توسط سارا، قبل