سرگرمی

اعتماد به نفس كاذب در پسران!!

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار       این مقاله فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد و قصد توهین به شخص خاصی را ندارد. اين يک بيماري مسري در پسران است. اگر برادر و يا دوست‌پسر و يا پسر شما اين بيماري را بگيرد يقين بدانيد که در عرض مرور بیشتر

توسط سارا، قبل
سرگرمی

ياابوالفضل در كدام شهرها كاربردعملي دارد؟

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار     این مطلب فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد. واژه اي است که: اصفهانيها هنگام ورود مهمان… اردبيلي ها براي بلند کردن اجسام سنگين… شیرازیها موقع سر کار رفتن… كاشاني ها در هنگام چاله هاي هوايي در هواپيما… و لرها از آن در مرور بیشتر

توسط سارا، قبل