سرگرمی

طنز: عاشقی!

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار     کاربرد هریک از وسایل و افراد در عاشقی: تلفن: شرط لازم و کافی برای شروع ، ثبوت و گسترش یک رابطه عاشقانه . در گذشته برای تشخیص صداقت طرف هم کاربرد داشت مرور بیشتر

توسط سارا، قبل
سرگرمی

ياابوالفضل در كدام شهرها كاربردعملي دارد؟

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار     این مطلب فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد. واژه اي است که: اصفهانيها هنگام ورود مهمان… اردبيلي ها براي بلند کردن اجسام سنگين… شیرازیها موقع سر کار رفتن… كاشاني ها در هنگام مرور بیشتر

توسط سارا، قبل