2 پروژه پایانی کارشناسی ارشد

Topology Control in Wireless Sensor Networks Using Learning Automata and Ants Colony در دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به 2 پروژه پایانی کارشناسی ارشد را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.

فایل pdf دو پایان ارشد کامپیوتر ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮ ﻭ ﮐﻠﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺤﺚ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻭ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩﺣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎﺭﻱ ﻳﮑﺴﺎﻥ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﺋﻲ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺁﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺣﺴﮕﺮ١ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. ﻫﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻣﺎ، ﺭﻃﻮﺑﺖ، ﻓﺸﺎﺭ ﻭ … ﺭﺍ ﺣﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﻮﺩ. …

تحقیق و پژوهش درباره مراحل تقطیر Word

,مراحل,تقطیرشیمی,تجزیه, ,مقدمه,شیمی,تجزیه در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق و پژوهش درباره مراحل تقطیر Word را که در دسته بندی علوم پایه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق و پژوهش درباره…

طرح توجیهی: كارخانه توليد كنسانتره ميوه

,کارخانه,تولید,کنسانتره,میوه,خلاصه,طرح,طرح توجیهی کارخانه تولید کنسانتره میوه در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به طرح توجیهی: كارخانه توليد كنسانتره ميوه را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود…

تحقیق درمورد آتشفشان در ايران

,آتشفشان,در,ایرانآتشفشان,در,ایران,تحقیق درمورد آتشفشان در ایران در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درمورد آتشفشان در ايران را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق…

تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1

تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از کاربردهای انرژی هسته ای 30ص1 ,آشنایی با بعضی از کاربردهای انرژی هسته ای 30ص1,دانلود تحقیق در مورد آشنایی با بعضی در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به…

کارآفرینی و تحقیق در مورد روش اسپکتروسکوپی اشعه مادون قرمز (word)

,روش,اسپکتروسکوپی,اشعه,مادون,قرمز,کارآفرینی و تحقیق در مورد روش اسپکتروسکوپی اشعه مادون قرمز (word) در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به کارآفرینی و تحقیق در مورد روش اسپکتروسکوپی اشعه مادون قرمز (word) را که در دسته…

تحقیق در مورد عملكرد فيزيكي بخش كشاورزي

تحقیق در مورد عملکرد فیزیکی بخش کشاورزی ,عملکرد فیزیکی بخش کشاورزی,دانلود تحقیق در مورد عملکرد فیزیکی بخش کشاورزی ,عملکرد,فیزیکی,بخش,کشاورز در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد عملكرد فيزيكي بخش كشاورزي را…

تحقیق در مورد نامه معرفی دوره

تحقیق در مورد نامه معرفی دوره ,نامه معرفی دوره,دانلود تحقیق در مورد نامه معرفی دوره ,نامه,معرفی,دوره در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد نامه معرفی دوره را که در دسته بندی…

برنامه ريزي كلان

,برنامه,ریزی,کلانبرنامه,ریزی,کلان ,شهرهای,جدید,وشهرک,های,استراتژی,بهینه,سازی,مصرف,انرژی, برنامه ریزی کلان در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به برنامه ريزي كلان را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. برنامه ريزي كلان لینک دانلود…

مقاله درباره افسردگي چيست

,افسردگی,چیستعلت,افسردگی,در,بین,سه,نسل,سنی,چیست,,مقاله درباره افسردگی چیست در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله درباره افسردگي چيست را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. مقاله درباره افسردگي چيست لینک…

 • طرح توجیهی تولید برگه زردالو
 • ,طرح,توجیهی,تولید,برگه,زردالوفهرست, طرح توجیهی تولید برگه زردالو در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به طرح توجیهی تولید برگه زردالو را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • تحقیق در مورد جريانها و كاربردهاي شبکه 20 ص
 • تحقیق در مورد جریانها و کاربردهای شبکه 20 ص ,جریانها و کاربردهای شبکه 20 ص,دانلود تحقیق در مورد جریانها و کاربردهای شبکه 20 ص ,جریانها,و,کاربردها در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در…

 • تجارت سهام در طول زمان
 • ,تجارت,سهام,در,طول,زمانتجارت,سهام,در,طول,زمان,(در,تمام,ساعات), تجارت سهام در طول زمان در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تجارت سهام در طول زمان را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تجارت سهام…

 • دانلود پروژه در مورد مودم چيست word
 • ,مودم,چیستمودم,چیست,دانلود پروژه در مورد مودم چیست word در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود پروژه در مورد مودم چيست word را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت…

 • صابون
 • ,صابون,فصل,اول,, صابون در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به صابون را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. صابون لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word …

 • تحقیق درباره استقامت
 • ,استقامتاستقامت,تحقیق درباره استقامت در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درباره استقامت را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق درباره استقامت لینک دانلود و خرید…

 • تحقیق در مورد نيازهاي انسان از نظر ابراهام مزلو
 • ,نیازهای,انسان,از,نظر,ابراهام,مزلوبسم,الله,الرحمن,الرحیم,تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد نيازهاي انسان از نظر ابراهام مزلو را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را…

 • دانلود فایل پاورپوینت ریاضی کلاس پنجم مساحت ذوزنقه .
 • مساحت, ذوزنقه در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود فایل پاورپوینت ریاضی کلاس پنجم مساحت ذوزنقه . را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • تحقیق ژيمناستيك
 • ,ژیمناستیک,تحقیق ژیمناستیک در دسته بندی علوم پایه بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق ژيمناستيك را که در دسته بندی علوم پایه قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق ژيمناستيك لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت…

 • تعريف اعتياد 15ص
 • ,تعریف,اعتیاد,15صتعریف,اعتیاد , تعریف اعتیاد 15ص در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تعريف اعتياد 15ص را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تعريف اعتياد 15ص لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد معتاد كيست
 • ,معتاد,کیستمعتاد,کیست,تحقیق در مورد معتاد کیست در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد معتاد كيست را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق در مورد…

 • سود و زيان سال بانک صنعت و معدن 1384
 • ,سود,و,زیان,سال,بانک,صنعت,و,معدن,1384سود,و,زیان,سال,بانک,صنعت,و,معدن,1384,(ارقام,به,ریال),, سود و زیان سال بانک صنعت و معدن 1384 در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به سود و زيان سال بانک صنعت و معدن 1384 را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد…

 • تحقیق در مورد دكتربرات قباديان
 • تحقیق در مورد دکتربرات قبادیان ,دکتربرات قبادیان,دانلود تحقیق در مورد دکتربرات قبادیان ,دکتربرات,قبادیان در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد دكتربرات قباديان را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار…

 • مقاله درمورد تواضع و فروتنى
 • ,تواضع,و,فروتنیتواضع,و,فروتنی,مقاله درمورد تواضع و فروتنی در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله درمورد تواضع و فروتنى را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. مقاله…

 • تحقیق در مورد بيماري وبا
 • ,بیماری,وبابیماری,وبا,تحقیق در مورد بیماری وبا در دسته بندی علوم پزشکی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد بيماري وبا را که در دسته بندی علوم پزشکی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق در مورد…

 • پاورپوینت در مورد پوکی استخوان
 • پاورپوینت در مورد پوکی استخوان ,پوکی استخوان,دانلود پاورپوینت در مورد پوکی استخوان ,پوکی,استخوان در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پاورپوینت در مورد پوکی استخوان را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار…

 • تحقیق در مورد كارآموزي دادگاه (word)
 • ,کارآموزی,دادگاهبسمه,تعالی,تحقیق در مورد کارآموزی دادگاه (word) در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد كارآموزي دادگاه (word) را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق…

 • دانلود پاورپوینت پرورش و نگهداری زنبور
 • دانلود پرورش و نگهداری زنبور,تحقیق پرورش و نگهداری زنبور,مقاله پرورش و نگهداری زنبور,پرورش و نگهداری زنبور در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود پاورپوینت پرورش و نگهداری زنبور را که در دسته بندی…

 • تحقیق در مورد فيزيك و زندگي 4ص
 • تحقیق در مورد فیزیک و زندگی 4ص ,فیزیک و زندگی 4ص,دانلود تحقیق در مورد فیزیک و زندگی 4ص ,فیزیک,و,زندگی,4ص در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد فيزيك و زندگي 4ص را…

 • پاورپوینت DESIGN FOR ASSEMBLLY
 • دانلود DESIGN FOR ASSEMBLLY,تحقیق DESIGN FOR ASSEMBLLY,مقاله DESIGN FOR ASSEMBLLY,DESIGN FOR ASSEMBLLY در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پاورپوینت DESIGN FOR ASSEMBLLY را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را…

 • مقاله: بانكداري بين المللي
 • ,بانکداری,بین,المللیبانکداری,بین,المللی ,1950,مقاله بانکداری بین المللی در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله: بانكداري بين المللي را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. مقاله: بانكداري…

 • دانلود مقاله گیاه زغال اخته
 • ,گیاه,زغال,اختهگیاه,زغال,اخته,دانلود مقاله گیاه زغال اخته در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله گیاه زغال اخته را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • مقاله: طرح امکان سنجی تولید ترمز اتومبیل
 • ,طرح,امکان,سنجی,تولید,ترمز,اتومبیلطرح,امکان,سنجی,مقاله طرح امکان سنجی تولید ترمز اتومبیل در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله: طرح امکان سنجی تولید ترمز اتومبیل را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت…

 • دانلود پاورپوینت گیر بکس 10 اسلاید
 • دانلود گیر بکس 10 اسلاید,تحقیق گیر بکس 10 اسلاید,مقاله گیر بکس 10 اسلاید,گیر بکس 10 اسلاید در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود پاورپوینت گیر بکس 10 اسلاید را که در دسته بندی…

 • تحقیق در مورد انرژیهای تجدید پذیر 20 ص
 • تحقیق در مورد انرژیهای تجدید پذیر 20 ص ,انرژیهای تجدید پذیر 20 ص,دانلود تحقیق در مورد انرژیهای تجدید پذیر 20 ص ,انرژیهای,تجدید,پذیر,20,ص در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد انرژیهای تجدید…

 • تحقیق در مورد نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش 36 ص
 • تحقیق در مورد نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش 36 ص ,نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش 36 ص,دانلود تحقیق در مورد نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل…

 • آسانسور 94 ص
 • ,آسانسور,94,صمقدمه, , آسانسور 94 ص در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به آسانسور 94 ص را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. آسانسور 94 ص لینک دانلود…

 • تحقیق درمورد مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت
 • ,مقدمه,ای,بر,برنامه,نویسی,شی,گرا,در,دات,نتمقدمه,ای,بر,برنامه,نویسی,شی,گرا,در,دات,نت,تحقیق درمورد مقدمه ای بر برنامه نویسی شی گرا در دات نت در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درمورد مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت را که در…

 • تحقیق در مورد كلينيك بازاريابي (word)
 • ,کلینیک,بازاریابیکلینیک,بازاریابی, در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد كلينيك بازاريابي (word) را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق در مورد كلينيك بازاريابي (word)…

 • دانلود مقاله میکروسکوپ نوری
 • ,میکروسکوپ,نوریمیکروسکوپ,نوری,آنچه,به,اینجا,پیوند,دارد,,,,ریخت,شناسی,ویروسها,پروانه,آماده,سازی,بافت,عدسی,دوربین,عکاسی,هسته,سلول,دستگاه,گلژی, در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله میکروسکوپ نوری را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود مقاله میکروسکوپ نوری لینک دانلود…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *